Divanlı Hamamı

 Divanlı Mahallesindedir. 1900’de Tahsin adında bir zat tarafından yaptırılmıştır. Orijinal bir plana sahip olan Divanlı Hamamı sıcaklık, rüzgârlık, peştamallık, soyunmalık ve ılılık olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. Dört yandaki kemerler oldukça geniş olarak yapılmıştır. Ortadaki büyükçe bir kubbe yer almaktadır. Sıcaklık ise dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak yapılmıştır.