Divanlı (Ahmet Paşa) Camii

 Divanlı Mahallesi’ndedir. Orijinal adı “Ahmet Paşa Camii”dir. Osmanlı Dönemi yapılarındandır. Ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte mimari özelliklerine bakıldığında 1700 yılı dolaylarında yapıldığı sanılmaktadır. Cami kapısının üstünde iki adet kitabe vardır. Bu kitabelerden birincisi duvara gömülüdür. İkinci kitabe ise iç kapıda H.1211 / M.1796 tarihlidir. Bu kitabeler büyük ihtimalle tamirat kitabeleridir. Camiin minaresi orijinal olup çift şerefeli olarak kesme taştan yapılmıştır. Bu özelliği ile Cumhuriyet öncesi Kahramanmaraş’taki tek iki şerefeli minaredir.