Direkli Mağarası

  Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki Döngel Mahallesi’nin yukarısındadır. Kahramanmaraş şehir merkezine uzaklığı 72 km.’dir.

 Direkli Mağarası’nda 2009 yılında yapılan kazılarda “stilize Ana Tanrıça” heykelinin bulunması Anadolu’da medeniyetin “Direkli”den başladığını göstermiştir. “Venüs” diye adlandırılan “Ana Tanrıça” heykeli şimdiye kadar sadece Avrupa’da bulunmuştu. Anadolu ve Yakındoğu’da ilk defa “ana erkil” heykeli Direkli Mağarası’ndan çıkarıldı. Bu gelişme Anadolu’nun medeniyet tarihini 5.000 yıl geriye götürdü. Böylelikle Anadolu’da medeniyetin M.Ö. 16.000-12.000 arasında başladığı tespit edilmiştir.

 Direkli Mağarası’nda bulunan “stilize ana tanrıça” heykelciği yaklaşık 3 cm boyundadır. Bu heykelciğin en önemli özelliği; “Bilinen ilk pişmiş stilize ana tanrıça olması yanında, toprağın ateşte ısıtılması süreci” bakımından önem arz etmektedir. Şimdiye kadar Anadolu’da “ana erkil” hayatın Neolitik çağda başlandığı sanılıyordu. Direkli’de bulunan “steril ana tanrıça” heykeli Anadolu’daki “ana erkil” yaşamın “Yontma Taş Dönemi”ne kadar indiğini ispatlamaktadır.