Çukuroba (Hacı Hüseyin Efendi) Camii

 Çukuroba Mahallesi’ndedir. Hacı Hüseyin Efendi tarafından 1800’den önce yaptırıldığı sanılmaktadır. Camiide gömülü olan kitabede H.1212- 1215 / M.1796 tarihi yazmaktadır. Bu kitabenin caminin ilk kitabesi olma ihtimali yüksektir. Minare kitabesinde ise H.1232 / M.1821 tarihi yazmaktadır. Minarenin camiden sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Minare, Osmanlı minare mimarisine sadık kalınarak yapılmış olup Arasa ve Boğazkesen cami minarelerine benzemektedir. Ayrıca Arasa Camii’nde bulunan Osmanlı Tuğrası Çukuroba Camii’nin kitabesinde de yer almaktadır.

 Maraş’ın kurtuluşunun sonuna kadar mücadele etme sözü bu camide verilmiş, Arslan Bey ve arkadaşları Kur’an-ı Kerim’e bu camide el basarak yemin etmişlerdir.