Çukurhisar Kaya Mezarları

 Çukurhisar ovasında birçok kaya mezarı ulunmaktadır. Bu mezarlar tahrip edilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kaya mezarlarının girişinin üzerinde kayaya oyulmuş portreler bulunmaktadır.