Çiçekli Hamamı

 Kitabesi bulunmadığı için ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mimarî özelliklerine bakıldığında XV.-XVII. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Çiçekli Hamamı moloz taştan yapılmış olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Hamam iki soyunmalık, sıcaklık ve ılılık kısımlarından oluşmaktadır.