Ceyhan Nehri

 Elbistan Ovası’nda doğup bir süre bu ovada geniş tabanlı bir vadide aktıktan sonra güneybatıya yönelerek Elbistan Ovası’ndan çıkar. Bu arada vadi tabanı da daralır. Ceyhan Vadisi Sarıgüzel Mahallesi yakınlarında kabaca güneye döner. Sonra Beşen Mahallesi güneyinde oldukça daralır ve derinleşir. Koçlar Mahallesi’nün güneyinde, güneybatıya yönelen ve Kılavuzlu Mahallesi yakınlarında tabanı genişleyen vadi, Kahramanmaraş Ovası’na açılır. Ovaya girdikten sonra yine menderesler çizerek batıya yönelen Ceyhan Irmağı, ova çıkışında önce güneye, sonra da güneybatıya yönelerek çok dar ve derin bir vadi oluşturur. Ceyhan Vadisi, Kuşçu Mahallesi’nün kabaca batısında il sınırları dışına çıkar. Ceyhan nehrinin uzunluğu 509 km’dir.