Çarşı Atik Camii

 Elbistan ilçe merkezindedir. XVI. yüzyıl başlarında Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey döneminde yapılmıştır. Çarşı Atik Camii kesme taştan yapılmış, bazı kısımlarında ise pişmiş tuğla kullanılmıştır. Dikdörtgen planlıdır. Caminin mihrabı yuvarlak niş şeklindedir. Caminin üstü kırma ahşap çatılıdır. Camiye bitişik olan minare orijinalliğini günümüze kadar koruyabilmiştir.