Bum Dede Mevlevihanesi

 Bedesten’in doğu kısmında yer alan Bum Dede Mevlevihanesi, Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından yaptırılmıştır. Bum Dede hakkında açık bir bilgi olmamakla birlikte keramet sahibi bir zat olduğu kesindir. Halk arasında Bum Dede hakkında şu hikaye anlatılır: “Genç bir sofî hacca gitmek istemiş ancak kervana yetişememiş. Bum Dede, sofînin üzülmesi üzerine yum gözlerini deyip dua eder. Sofi bir anda kendini kutsal topraklarda bulur.” Bu yüzden halk arasında Bum Dede diye anılır. Bum Dede Mevlevihanesi önce zaviye, sonra Anadolu’daki son Mevlevihane olarak kullanılmıştır. Mevlevihane’de Bum Dede’nin mezarı bulunmaktadır.