Beyazıtlı Camii

 Yörükselim Mahallesi’ndedir. Beyazıtlı Camii Beyazıtoğulları’ndan Hacı Abdullah Bey tarafından H.1027/M.1618 tarihinde yaptırılmıştır. Çeşitli dönemlerde tamirat görmüştür. Camiin sadece minaresi orijinal kalmıştır. Beyazıtlı Camiinin giriş katında farklı tarihli iki tane kitabe yer almaktadır. Minarede yer alan H.1220 / M. 1805 tarihli kitabeden Kalender Paşa’nın minareyi onardığını anlıyoruz. Beyazıtlı Camii’nin bahçesinde Kalender Paşa Medresesi yer almaktadır.