Bektutiye (Çınarlı) Camii

 Uzunoluk caddesi üzerinde yer almaktadır. Cami hakkında Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bilgiler bulunmaktadır. Bektutiye Camisinin 1794 ve 1840 yıllarında onarımdan geçirmiştir. Camiin bahçesinde bulunan çınardan dolayı camiye sonradan Çınarlı Cami adı verilmiştir. Gerek Bektutiye Camii ve gerekse camii minaresi orijinal- liğini muhafaza ederek günümüze kadar gelebilmişlerdir.

 Maraş’ın kurtuluşunda ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın türbesi de bu caminin bahçesindedir.

Bektutiye (Çınarlı) Camii - Video: