Azgıt (Yeniköy) Kalesi

 Andırın ilçe merkezine 5 km. uzaklıktaki Alameşe Mahallesi’ndedir. Kale kesin olmamakla birlikte Romalılar döneminde yapılmış, sonra Bizanslılar tarafından onarılmış ve kullanılmıştır. İnşasında kesme ve moloz taşlar kullanılmıştır. 1.600 m²’lik bir alana yayılan kale, iç ve dış surlar olmak üzere iki kısma ayrılır.