Andırın

 Birinci rivayete göre; Andırın’ın asıl adı “Andurana” olup, And(a)-ra-(wa)-na “Yüce Ana Tanrıça Yurdu” anlamına geldiğini ileri sürülmektedir. Daha sonra buranın adı “Artirin”, “Endirin” ve “Enderon” şeklinde söylenmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ise “Andoron” şeklinde geçmektedir.

 İkinci rivayete göre; Yavuz Sultan Selim 1514 yılında çıktığı Çaldıran seferinden dönerken sefere çağrılmasına rağmen Osmanlı ordusuna katılmayan Dulkadir Beyi Alaüddevle üzerine yürüyüp Andırın’ın “Akkale” mevkiine geldiğinde kendisini karşılayan eşrafın gençlerini işaret ederek “Bunların arasından Mekteb-i Enderun’a talebe alınsın” şeklinde emir verdiği, bu mektebe öğrenci olarak girenlere izne gelişlerinde “Enderunlu”, buna izafeten yerleşim yerine “Enderun” denildiği, bu kelimelerin daha sonra Andıran ve Andırın şeklinde söylenmeye başladığı bilinmektedir.

 Andırın ve çevresi sırasıyla; Hititler (Etiler), Frigyalılar, Kimmer, İskit (Saka), Medler, Persler, Makedonyalılar, Kapadokya Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Selçuklular’ın egemenliğinde kalmıştır. Daha sonraki dönemlerde Dulkadiroğulları Beyliği yönetimine giren Andırın 1915’te, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır.

 Günümüzde Andırın nüfusunun yaklaşık % 70 kadarı Kafkas göçmeni Türkler oluşturmaktadır.

 Andırın ilçesi, Doğu Akdeniz bölümünün kuzey doğusunda yer alır. Kuzeyinde Göksun ve Saimbeyli, batısında Feke, güneybatısında Kadirli, güneyinde Bahçe ve Düziçi, güneydoğusunda Türkoğlu ve doğusunda Onikişubat ile çevrilidir. Oldukça engebeli bir arazi yapısı vardır. İlçe yüzölçümünün 970 kilometrelik kısmı dağlık ve arızalı sahalar, kalan 208 kilometrelik kısmı ise ovalık ve düzlük alanlardan oluşur.

 Genelde ilçenin geniş bir kısmında özellikle güney kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, Akdeniz iklimi hüküm sürer.

 2015’te nüfusu: 34.038