Aksu Irmağı

 Ceyhan Irmağı’nın kollarından biridir. Aksu, Engizek Dağı’nın güneydoğu eteklerinden başlar. Önce güneydoğuya, daha sonra güneybatıya yönelir ve derinleşen vadi Sakarya Mahallesi’nün doğusunda, güneye yönelir. Daha sonra güneybatıya yönelen Aksu Vadisi, Büyükçam Mahallesi’nden sonra geniş bir çöküntü alanına açılır. Sağlık ve Narlı Ovaları’nın oluşturduğu bu alan, bir kanalla Kahramanmaraş Ovası’na bağlanır. Bu vadi, Kahramanmaraş Ovası’nda Ceyhan Vadisi ile birleşir. Aksu Irmağının uzunluğu 115 km’dir.