Afşin Ulu Camii

 Kitabesinde Danişmentlilerden Pir Alioğlu Muhammed’in 1570’de yaptırdığı bilgisi yer almaktadır. Yapının son cemaat yeri ise 1717 senesinde mescide dönüştürülmüştür.