Acemli Çeşmesi

 Camii’nin dış kapı duvarına gömülüdür. Camiiyle birlikte 1912’de yapıldığı düşünülmektedir.