Acar Hamamı

 

 Kale caddesi üzerindedir. Kitabesi yoktur. Ne zaman yapıldığına dair bir bilgi olmamakla birlikte Kanunî Sultan Süleyman döneminde Maraş Kalesi’nin onarılması sırasında yapıldığı sanılmaktadır. Kâgir olarak yapılmıştır. Soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık kısımlarından oluşmaktadır. Üzeri kubbeyle kapatılmıştır. Sıcaklık kısmı dört eyvanlı ve köşe hücrelidir.